DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Privacy Beleid


DJD Administraties gevestigd aan de  Martin Luther Kinglaan 250 1111 LN Diemen, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


DJD Administraties
Martin Luther Kinglaan 250
1111 LN  Diemen
info@djdadministraties.nl
www.djdadministraties.nlPersoonsgegevens die worden verwerktDJD Administraties verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:


- Voor en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
- KvK nummer (voor zakelijke klanten)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd 
worden of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder 
ouderlijke toestemming. Indien men van mening is dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn van een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen via info@djdadministraties.nl. De gegevens worden dan per direct verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt.


DJD Administraties verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Verzenden van de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- Je te informeren over wijzigingen over de diensten en producten;
- Het afhandelen van jou betaling

- DJD Administraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die 
nodig zijn voor de belastingaangifte.


Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard


DJD Administraties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

- Voor en achternaam: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- Adresgegevens: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- E-mailadres: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals in correspondentie of telefonisch: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- Bankrekeningnummer: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;Delen van persoonsgegevens met derden


DJD Administraties verkoopt jou gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken


DJD Administraties gebruikt functionele, analystische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DJD Administraties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jou voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jou eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je via instellingen van je browser te verwijderen. Voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/


Gegevens inzien,  aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door DJD Administraties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij het indienen van een verzoek hiervoor, om de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in een computerbestand naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@djdadministraties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine radable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek gereageerd. Tevens wil DJD Administraties je erop wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-apHet beveiligen van persoonsgegevens


DJD  Administraties neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@djdadministraties.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info