DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Bij overlijden

Indien er iemand in uw naaste omgeving is overleden, moeten er ineens veel belastingzaken geregeld worden zoals het doen van aangifte voor de erf belasting. Afhankelijk van de situatie dient er een laatste belastingaangifte inkomstenbelasting gedaan te worden. Het zogenaamde F-biljet, waarbij F voor Finale staat.  Daarnaast zullen toegekende voorlopige toeslagen gewijzigd en/of gestopt moeten worden. Dit laatste geldt ook voor eventuele toeslagen. 

De laatste belastingaangifte (F-biljet)

In het laatste levensjaar dient er ook een belastingaangifte inkomstenbelasting gedaan te worden. U moet aangifte erf belasting doen als de belastingdienst u een uitnodiging stuurt voor het doen van aangifte. Dit F-biljet wordt naar de erven van de overledene gestuurd, maar u kunt zelf de belastingdienst ook verzoeken een F-biljet toe te sturen (Belastingtelefoon: 0800 – 0543). Ook moet u aangifte doen als u erf belasting schuldig bent.  Een schuld mag op de erfenis in mindering worden gebracht, terwijl een vordering op de Fiscus juist verhoogt op de verkrijging. 

Belastingaangifte erf belasting 

Iedereen heeft bezittingen en schulden. Na een overlijden van iemand worden deze nagelaten aan  de erfgenamen.  Familierecht, huwelijkse voorwaarden, codicil en/of samenlevingscontract bepalen het aandeel van de erfgenamen in de nalatenschap. In sommige gevallen kan over de verkrijging van dit aandeel erf belasting verschuldigd zijn. Tot 1 januari 2010 heette deze aangifte successieaangifte. De aangifte erf belasting zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. 

Voorlopige aanslagen 

Wanneer de overledene alleenstaand was dient een lopende voorlopige aanslag per direct of in ieder geval zo spoedig mogelijk gestopt te worden. Na het overlijden bestaat er immers geen recht meer op de belastingteruggave. Bij het doorlopen van de voorlopige aanslag moeten de ontvangen bedragen worden terugbetaald wat vervelende situaties kan zorgen. In de meeste gevallen zet de fiscus uit eigen beweging de voorlopige aanslag stop. Toch is het aan te raden dit goed in de gaten te houden. 

Woonde de overledene samen dan is het voor de partner belangrijk de situatie opnieuw in te schatten. Voorlopige aanslagen zijn nl. Gebaseerd op de gezamenlijke situatie voorheen.  Na het overlijden van de partner is deze veranderd waardoor de huidige voorlopige aanslag gewijzigd dient te worden. Hierdoor is het ook mogelijk dat er recht op een voorlopige aanslag kan worden ontstaan. 


Toeslagen 

Voor toeslagen: huur, zorg, kinderopvang en het 
kind gebonden budget geldt hetzelfde als voor een voorlopige aanslag. Toeslagen van de overledene stoppen automatisch. Hiervan krijgen de nabestaanden vanzelf bericht. Had de overledene thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar? En gaan de kinderen bij hun andere ouder wonen? Dan zorgt de SVB ervoor dat die ouder de kinderbijslag krijgt. Daarna zetten wij het kind gebonden budget op naam van deze ouder. 


Zie ook:
E-mailen
Bellen
Map
Info