DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Checklist Belastingaangifte Inkomstenbelasting 


 Checklist-2022

Checklist-2021


Checklist-2020

Checklist-2019Hieronder de checklist van de benodigde gegevens voor de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Uiteraard kan zijn dat niet alle onderstaande punten op uw situatie van toepassing zijn.

 • Kopie jaaropgave salaris, uitkering of pensioen;
 • Kopie jaaropgave salaris, uitkering of pensioen buitenland;
 • Overzicht vermogen ( kopie jaaropgave betaalrekening, spaarrekening en beleggingen bank)
 • Overzicht Wajong uitkering; (kopie jaaropgave)
 • Overzicht neveninkomsten;
 • Overzicht Partneralimentatie;
 • WOZ waarde koopwoning; 
 • Hypotheekrente overzicht; ( kopie jaaropgave bank )
 • Erfpachtcanon;
 • Reiskosten;
 • Studiekosten
 • Ziekte/Zorgkosten;
 • Giften aan ANBI instellingen;
 • Kosten voor juridische bijstand;
 • Premie arbeidsongeschiktheid;
 • Premie lijfrenteverzekering;
 • Betaalde dividendbelasting met betrekking tot beleggingen;
 • Eventuele vorderingen, andere tegoeden en ontroerend goed;
 • Overzicht gegevens thuiswonende kinderen;
 • Beschikking ontvangen voorlopige teruggaaf;
 • Betaalde voorlopige belastingaanslag;
 • Eventuele specifieke persoonsgerichte informatie dat van belang kan zijn bij de belastingaangifte.

U kunt de stukken digitaal of per post naar mij toe zenden. Stuur nooit originele stukken, maar kopieën als u gebruik maakt van de post. Op het moment dat de stukken voor de afgesproken datum bij mij binnen zijn, zorg ik ervoor dat de aangifte op tijd bij de belastingdienst is ingediend. Op het moment dat deze stukken later arriveren,
kan ik een tijdige aangifte niet garanderen.


Mocht u nog vragen hebben bij het verzamelen van de stukken, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

 

E-mailen
Map
Info