DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Checklist Belastingaangifte Inkomstenbelasting Particulieren


 


Hieronder de checklist van de benodigde gegevens voor de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Uiteraard kan het zijn dat niet alle onderstaande punten op uw situatie van toepassing is.

 • Kopie jaaropgave salaris, uitkering of pensioen;
 • Kopie jaaropgave salaris, uitkering of pensioen buitenland;
 • Overzicht vermogen ( kopie jaaropgave betaalrekening, spaarrekening en beleggingen bank)
 • Overzicht Wajong uitkering; (kopie jaaropgave)
 • Overzicht neveninkomsten;
 • Overzicht Partneralimentatie;
 • WOZ waarde koopwoning; 
 • Hypotheekrente overzicht; ( kopie jaaropgave bank )
 • Erfpachtcanon;
 • Reiskosten;
 • Studiekosten
 • Ziekte/Zorgkosten;
 • Giften aan ANBI instellingen;
 • Kosten voor juridische bijstand;
 • Premie arbeidsongeschiktheid;
 • Premie lijfrenteverzekering;
 • Betaalde dividendbelasting met betrekking tot beleggingen;
 • Eventuele vorderingen, andere tegoeden en ontroerend goed;
 • Overzicht gegevens thuiswonende kinderen;
 • Beschikking ontvangen voorlopige teruggaaf;
 • Betaalde voorlopige belastingaanslag;
 • Eventuele specifieke persoonsgerichte informatie dat van belang kan zijn bij de belastingaangifte.

U kunt de stukken digitaal of per post naar mij toe zenden. Stuur nooit originele stukken, maar kopieën als u gebruik maakt van de post. Op het moment dat de stukken voor de afgesproken datum bij mij binnen zijn, zorg ik ervoor dat de aangifte op tijd bij de belastingdienst is ingediend. Op het moment dat deze stukken later arriveren,
kan ik een tijdige aangifte niet garanderen.


Mocht u nog vragen hebben bij het verzamelen van de stukken, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.  Klik hier om de checklist te downloaden.

 

E-mailen
Bellen
Map
Info