DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen


Hulp aangifte erf belasting

Nadat er iemand in uw naasten omgeving overlijdt, moeten er veel zaken geregeld worden, waaronder het doen van aangifte voor de erf belasting.  U bent verplicht aangifte erf belasting te doen als u van de belastingdienst een uitnodiging heeft ontvangen voor het doen van de aangifte. Ook moet u aangifte doen als u erf belasting verschuldigd bent.

Binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater dient de de aangifte erf belasting door de belastingdienst te zijn ontvangen. In deze moeilijke periode is het heel begrijpelijk dat u moeite heeft deze aangifte erf belasting in te vullen. Het invullen van de aangifte erf belasting is een ingewikkelde en tijdrovende kwestie en vraagt om specifieke kennis.

DJD Administraties neemt u deze zorg graag uit handen zodat u erop kan vertrouwen dat er een juiste en correcte aangifte gedaan kan worden waarbij u niet te veel erf belasting betaald. Wij verzorgen voor u de aangifte erf belasting, controleren de opgelegde aanslag en voeren indien nodig correspondentie met de belastingdienst.

Wat u nodig heeft voor de aangiften erf belasting.

Ten behoeve van de aangifte erf belasting heeft DJD Administraties een checklijst samengesteld.


E-mailen
Bellen
Map
Info