DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen


Overzicht administratieve werkzaamheden ZZP'ers

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik nodig heb voor het verzorgen van administratieve werkzaamheden (inclusief fiscale aangiften) voor ZZP'ers. Het is van belang dat de documenten overzichtelijk en op chronologische volgorde (of op nummer) worden aangeleverd. Als dit niet het geval is, zal ik extra kosten in rekening moeten brengen. Tevens wil ik u erop wijzen dat het altijd uw eigen verantwoordelijkheid is dat de aangeleverde administratie correct en compleet is.

Uiteraard kan het zijn dat niet alle onderstaande punten op uw situatie van toepassing is. De documenten zijn onderverdeeld in hoofdgroepen om de overzichtelijkheid te waarborgen. Bekijk hier de uitgebreide versie.

 

Bij aanvang van de samenwerking


 • Fiscale nummers van u en eventueel uw partner;
 • Kopie legitimatie ID-kaart (voor en achterkant)
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Kopie jaarstukken uit voorgaande jaren;
 • Kopie oude aangiften Inkomstenbelasting;
 • Kopie oude aangiften Omzetbelasting;
 • Controle rapporten van de Belastingdienst uit het verleden;
 • Contactgegevens opdrachtgever (zoals uw naam en adres, telefoonnummers, e-mail, website);
 • Kopie van eventuele huur- of verhuurovereenkomsten;
 • Kopie van eventuele kredietovereenkomsten met uw bank;
 • Kopie van eventuele lening overeenkomsten met andere partijen;
 • Kopie van leaseovereenkomsten;
 • Overzicht van lopende verzekeringen;
 • Overzicht van pensioenovereenkomsten.
 • Ondertekende opdrachtbevestiging


Documenten uit de bedrijfsadministratie

 • Inkoopfacturen;
 • Verkoopfacturen; 
 • Contant betaalde bonnen (eventueel overzicht van het kasboek);
 • Overzicht zakelijke gereden kilometers met privéauto;
 • Administratie Zakelijke uren (t.b.v. urencriterium met bijbehorende ondernemersaftrek)
 • Aanslagen, aangiftes en correspondentie Belastingdienst
 • Overzicht bankafschriften (eventueel MT940 formaat)
 • Overzicht privé onttrekkingen 
 • Overzicht kasmutaties


Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over dit overzicht of vrijblijvende informatie wenst over mijn werkwijze.


E-mailen
Bellen
Map
Info